Termeni si conditii

Termeni si conditii

Termeni si conditii

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Global Imobiliare in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet global-imobiliare.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al Site-ului, Global Imobiliare va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca sunteti client al Site-ului Global Imobiliare prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

- pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi Global Imobiliare, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si Global Imobiliare, definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor . Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si Global Imobiliare.

- pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Global Imobiliare in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Global Imobiliare de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

- pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Global Imobiliare, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. În plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

- in scopul efectuarii perselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Global Imobiliare de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, Global Imobiliare prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

- pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Global Imobiliare, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

- pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor şi pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Global Imobiliare de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Global Imobiliare va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, atat timp cat este valabil din punct de vedere juridic si,

in situatia unui litigiu, pe parcursul solutionarii acelui litigiu, precum si in conformitate cu legislatia in vigoare atat timp cat avem obligatia legala de a pastra, state si alte documente legale in evidenta contabila si in arhiva

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare Global Imobiliare poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Global Imobiliare in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului, ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

- pentru administrarea Site-ului;

- in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la perse campanii promotionale organizate de catre Global Imobiliare prin intermediul Site-ului;

- pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

- pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

- pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

- atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Global Imobiliare pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana. 

VII. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Global Imobiliare, conform celor descrise in prezentul document;

- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Global Imobiliare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Global Imobiliare a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

- dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

- acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

- in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

- datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor Global Imobiliare sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

- persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

- persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Global Imobiliare catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

- dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

- in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Global Imobiliare sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Global Imobiliare poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

- dreptul de a nu fi supus unei decizii inpiduale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@global-imobiliare.ro